Interim-Managers

Enjoy the best
INTERIMMANAGERS combined together

Operationele en bestuurlijke vraagstukken beantwoorden. De interimmanagers van ICM Groep geven invulling aan de strategie van de organisatie en daar waar nodig schaven we die bij. Daarbij bewaken wij dat klant de strategie gaat herkennen en kiest voor onze opdrachtgever. Dat doen we resultaatgericht en met een pragmatische aanpak.


“Blijvende resultaten in   opdrachten die er toe doen”

Met een nadruk op vakinhoudelijke en sector kennis en herkenbaar door onze kernbeginselen van;
▶︎ Onafhankelijkheid,
▶︎ Meerwaarde bieden,
▶︎ Integriteit, – respect,
▶︎ Samenwerking,
▶︎ Dienstbaarheid,
▶︎ Verantwoording nemen,
▶︎ Pragmatisch- en toetsbaar/meetbaar rendement leveren.


In onze benadering is ICM GROEP interim-management een combinatie van en naar een bepaalde verhouding tussen; functioneel management en verandermanagement, en kent een impact te classificeren naar urgentie en de reikwijdte in de organisatie.