Diensten

Mogelijkheden van onze dienstverlening 

Met Operational Excellence de klant centraal stellen

De klant centraal. Dat is waar tegenwoordig iedere organisatie naar streeft. Maar hoe realiseer je dit en welke rol speelt Operational Excellence daarin?

Wat is Operational Excellence?Operational Excellence is door de jaren heen een containerbegrip geworden voor verschillende definities en methoden. Nu, na vele jaren onderzoek, is er een algemene consensus ontstaan dat Operational Excellence niet per definitie gericht is op alleen het behalen van de allerlaagste kosten, maar op het leveren van de juiste klantwaarde tegen de laagst mogelijke kosten. In die zin komt Operational Excellence neer op “het realiseren van échte klantwaarde door middel van het produceren van betrouwbare en kwalitatieve producten en services op basis van efficiënt en effectief ingerichte processen”. Door de focus te leggen op de baten door het centraal stellen van klantwaarde, worden onderliggende concepten als kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en doorlooptijd betrouwbare KPI’s. Het meenemen van deze concepten zorgt er op zijn beurt weer voor dat implementatietrajecten een hogere kans van slagen hebben. Daarnaast doen organisaties er goed aan een cultuur van continue verbetering te creëren, waardoor medewerkers op alle lagen binnen de organisatie worden aangespoord op zoek te blijven naar mogelijkheden tot verbetering. Zo blijven organisaties in staat om in te spelen op de steeds sneller veranderende wereld.

Waarom Operational Excellence?

Termen als ‘Lean’, ‘Just in Time’ of ‘Six Sigma’ zijn aan de orde van de dag. Veel organisaties geven aan met Operational Excellence bezig te zijn, maar blijken zich vooral te richten op alleen het optimaliseren van processen, technologieën en prestaties. De medewerker wordt hierin vaak vergeten of krijgt simpelweg onvoldoende aandacht. Dit terwijl de medewerkers dagelijks met processen bezig zijn en vaak haarfijn weten waar problemen zich voordoen. Juist deze medewerkers moeten gemotiveerd zijn (of worden) om processen én zichzelf te blijven verbeteren. Om dit te bereiken moeten medewerkers zowel inhoudelijk als randvoorwaardelijk worden ondersteund. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor het management, die een cruciale rol speelt bij het creëren van een uitdagende en inspirerende omgeving. Een omgeving waarbij de focus ligt op problemen voorkomen in plaats van oplossen en waar assertiviteit wordt beloond. De focus van traditionele operations consultancy is vooral gericht op het analyseren van processen, het uitwerken van verschillende scenario’s en uiteindelijk het formuleren van een advies. Maar het gaat uiteindelijk om een pragmatische oplossingen inbrengen, veranderingen implementeren en het centraal stellen van de medewerkers. Dit allemaal om zoveel mogelijk klantwaarde te kunnen leveren.

Klantgerichtheid:
Iedereen wil het, maar hoe?

Het gedrag en cultuur die past bij u bedrijf. Klantgerichtheid structureel verhogen. 

Gedrags- en cultuurverandering

Helder Inzicht zorg voor een klantgerichte cultuurverandering. We analyseren specifieke gedragspatronen met uw medewerkers en doorbreken deze. Zo komen wij tot concrete gedragsveranderingen en zorgen dat dit ook gebeurt. Wij helpen organisaties waardevolle veranderingen door te voeren die klanten opmerken.

Onze aanpak is om medewerkers en de cultuur meer klantgericht te maken. Dat doen we bijvoorbeeld met:
▶︎ verandering van communicatie tussen medewerkers en relaties
▶︎ verbeteren interne samenwerking (afdelingen en medewerkers)
▶︎ begeleiden en coachen van management (aansturing)

Klantgerichtheid structureel verhogen

Klantgerichtheid structureel verhogen is actueel binnen organisaties. Het wordt steeds belangrijker om pro-actiever, effectiever, efficiënter en doelgerichter met relaties om te gaan. Maar hoe borg je dit in je organisatie?

Helder Inzicht richt zich op de organisatorische kant van klantgerichtheid. Onze ervaring is dat klantgerichtheid pas structureel omhooggaat, als klantgerichtheid op meerdere manieren in je organisatie wordt verankerd. Helder Inzicht combineert het verhogen van klantgerichtheid met essentiële aspecten van Customer Relationship Management (CRM) en gedragsverandering. Deze combinatie levert in korte tijd concrete resultaten op die een blijvend effect hebben op de versterking van klantgerichtheid.

Klantgerichtheid: Iedereen wil het, maar hoe?

Klantgerichtheid: iedereen wil het, maar hoe zorg je voor waardevolle verbeteringen? Klantgerichtheid blijft te vaak mistig en ongrijpbaar. Management, sales en marketing hebben verschillende belangen. Wat is klantgerichter voor de klanten van uw organisatie? En hoe draagt klantgerichtheid bij aan de omzetdoelstellingen?

Helder Inzicht maakt klantgerichtheid voor uw organisatie concreet. Wij werken interventies uit, die de klant weer centraal stelt in belangrijke werkprocessen. Interventies die medewerkers beter laat samenwerken, zodat uw klanten en prospects dit direct merken. Zodat u uiteindelijk uw doelen makkelijker bereikt.

Flexibiliteit en snelheid QuickScan

Een veranderaanpak is afhankelijk van de context en verschilt daarom per organisatie. Samen met u werken we aan de best passende aanpak.
Heeft u interesse om vrijblijvend te bespreken hoe wij u kunnen helpen bij uw veranderingen en veranderstrategie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. We helpen u graag.
Onze mensen brengen zowel de flexibiliteit en snelheid alsmede de ervaring en expertise om precies dat klaar te spelen: scherp en fris naar een probleem kijken, de mens meenemen in het proces en resultaat, en niet verzanden in zaken die afdoen aan het behalen van ons doel (maar wél met gepaste voorzichtigheid durven zoeken naar de vraag achter de vraag). Samen met onze klanten werken we aan een duurzame oplossing die past bij hun organisatie.

Laat een QUICKSCAN uitvoeren; 
Een scan op proces en verbetercultuur,  een analyse met pragmatische (project)voorstellen;
▶︎ Realiseren van een continue verbetercultuur
▶︎ Flexibilisering operatie
▶︎ Reductie van operationele kosten
▶︎ Verlagen doorlooptijd
▶︎ Verhogen kwaliteit output
▶︎ Verbeteren forecast capaciteiten